[151] Habang binibigyang-kahulugan ng mga nagsusuri sa isipan na ito ang pagpito dahil sa hika bilang pigil na pag-iyak ng anak para sa nanay nito, itinuturing nila ang paggamot ng depresyon bilang higit na mahalaga para sa mga indibiduwal na may hika.[151]. [39], Ang mga gamot na ginagamit para gamutin ang hika ay nahahati sa dalawang pangkalahatang uri: mga gamot na mabilis makapagpaginhawa na ginagamit para gamutin ang malalang mga sintomas; at mga gamot para sa pangmatagalang pagkontrol na ginagamit para iwasan ang higit na paglala. Kapag mas namamaga ang mga baga nagiging mas mahigpit ang mga baga. Gamot na pangkontrol — Ang gamot na pangkontrol ay isang gamot na maaaring isang pildora na iniinom o isang panglanghap na ginagamit araw-araw upang maiwasan ang mga sumpong ng hika. Mula noong 2010, 300 milyong mga tao ang naapektuhan sa buong mundo. [17] Sa panahon ng paggaling mula sa isang pag-atake, ito ay maaaring magkaroon ng mala-nana na hitsura dahil sa mataas na antas ng puting selula ng dugo na tinatawag na eosinophils. [93] Ang mga resulta mula sa pagkakalantad sa mga alagang hayop sa ibang mga pagkakataon ay mahina [94] at inirerekomenda lamang na ang mga alagang hayop ay alisin sa bahay kung ang isang tao ay may alerhiya sa nasabing alagang hayop. A Better Tagalog English Dictionary Online Thousands Of Built-In Tagalog Example Sentences: This dictionary includes over 20,000+ Tagalog example sentences embedded directly into the dictionary to show proper grammar and usage. 2. to cause to move round as a wheel does: magpaikot, paikutin, magpainog, painugin, pumihit, pihitin. na mayroong kahalintulad na mga katangiang konduktibo ng mga metal. [35], Nai-uugnay ang hika sa pagkakalantad sa mga nagdudulot ng alerhiya sa loob ng bahay. Ang Asthma o Hika' (mula sa salitang Giyego na ἅσθμα, ásthma, "paghingal") ay isang karaniwang matagal at pabalik-balik na sakit ng pamamaga ng daanan ng hangin na nakikilala sa pamamagitan ng naiiba at pabalik-balik na mga sintomas, nagagamot na pagkakabara ng daluyan ng hangin, at bronchospasm. [20], Maraming ibang kondisyon sa kalusugan ang nagaganap nang mas madalas sa mga may hika, kabilang dito ang:gastro-esophageal reflux disease (GERD), rhinosinusitis, at obstructive sleep apnea. [76] Ang kulay asul ng balat at mga kuko ay maaaring maganap dahil sa kakulangan ng oxygen. resisténsiyá: kawalang pakiramdam sa isang gamot, insektisayd, at katulad dahil sa patuloy na pagkakalantad sa mga ito o dahil sa pagbabagong henetiko Ang mga nebulizer at spacer ay magkatumbas ang bisa sa mga may bahagya hanggang sa katamtamang mga sintomas gayunpaman walang sapat na ebidensiya na magagamit para matukoy kung mayroonng pagkakaiba o wala sa malubhang pangkat ng mga sintomas (symptomatology). Ang mga sumpong ng hika ay itinuturing ng mga manggagamot bilang malalang emerhensiya. [89] Malapit na katulad nito ang hika sa mga sintomas, may kaugnayan sa higit pang pagkakalantad sa usok ng sigarilyo, mas maedad, mas kaunti ang posibilidad na maalis ang sintomas pagkatapos ibigay ang pampalawak sa bronchi (bronchodilator), at bumabang posibilidad ng kasaysayan ng kagyat na alerhiya (atopy) sa pamilya. The Sustagen brand of children’s milk in the Philippines touts its 23 Resistensya Builders.. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. [65][66] Ito ang kaisa-isang pinakamagandang pagsusuri sa hika. [53] Ang pinakamatinding salik ng panganib na magkaroon ng hika ay ang kasaysayan ng namamanang sakit;[40] kung saan ang hika ay nagaganap nang mas maraming beses sa mga may eksema o hay fever. [133] Sa hika na nasuri sa panahon ng pagkabata, kalahati sa mga kaso ay wala nang dalang nasuring sakit pagkatapos ng isang dekada. [41], Ang iba pang sumusuportang ebidensiya ay kinabibilangan ng: isang ≥20% na kaibhan sa pinakamataas na bilis ng paghinga nang palabas (peak expiratory flow rate) sa hindi bababa sa tatlong araw sa isang linggo nang hindi bababa sa dalawang linggo, isang ≥20% pagbuti sa peak flow kasunod ng paggamot gamit ang salbutamol, nilalanghap na mga corticosteroid o prednisone, o isang ≥20% na pagbaba sa peak flow kasunod ng pagkakalantad sa bagay na nakakapagsimula ng pag-atake. [61] Karamihan sa mga indibiduwal ay maaaring magkaroon ng malubhang paglala mula sa maraming mga bagay na nakapagsisimula nito. [16] Kaya nakikita ang mas mababang bilang sa Asya, Silangang Europa at Aprika. ay tumatama sa mga molekula sa loob ng mga selula nang walang-pili. [16] Ang biang ay naiiba sa pagitan ng mga bansa na may paglaganap na nasa pagitan ng 1 at 18%. As the beam passes through the plasma, the atoms are. Para sa mga may araw-araw na pag-atake, ang mas mataas na dosis ng nilalanghap na mga corticosteroid ang ginagamit. redness seen after 10 Gy, wet skin peeling after 20 Gy, and necrosis after 30 Gy. [16] Ang plema ay maaaring mabuo sa baga sa pag-ubo nguni’t kadalasan ito ay mahirap ilabas. Ang gamot na pangsagip ay hindi nakapagpapainam ng kalagayan. [4] Isang halimbawa rito ang partikular na pagkakaroon ng iba’t-ibang anyo ng iisang nucleotide sa CD14 na bahagi at ang pagkakalantad sa endotoxin (isang produkto ng bakterya). [90][91], Ang ebidensiya para sa bisa ng mga pamamaraan para iwasan ang pagbuo ng hika ay mahina. The commonly accepted origin for the endonym "Tagalog" is the term tagá-ilog, which means "people from [along] the river".An alternative theory states that the name is derived from tagá-alog, which means "people from the ford" (the prefix tagá-meaning "coming from" or "native of").. Maaaring mas kapaki-pakinabang para sa sariling pagsusubaybay sa mga may katamtaman hanggang sa malubhang karamdaman at para sa pag-check sa bisa ng mga bagong gamot. [10] Ang mga sintomas ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga nakakapagsimula nito, tulad ng mga nagdudulot ng alerhiya[11] at nakakapag-irita, at sa pamamagitan ng paggamit ng nilalalanghap na mga corticosteroid. [144][145] Ang Medikal na paggamot noong 1880, ay kinabilangan ng paggamit ng iniiniksyon na mga dosis ng gamot na tinatawag na pilocarpin. Ayaw kumain ng bata. Ang katawagan sa Ingles ng hika na asthma ay nanggaling sa wikang Griyegong άσθμα, ásthma, na may kahulugang "hinihingal" o "humahagok". Ang pagkipot ay kadalasan nagagamot nang may gamot o nang walang paggamot.Paminsan-minsan ang mga daan ng hangin mismo ang nagbabago. Ang saknong at taludtod ay magkaiba.Ang saknong ay ang parte ng tula na tumutukoy sa grupo ng dalawa o higit pang mga linya o taludtod. [50] Sa huling bahagi ng 2005, 25 genes ang naiugnay sa hika sa anim o sa mahigit pang magkakahiwalay na populasyon, kabilang ang:GSTM1, IL10,CTLA-4, SPINK5,LTC4S, IL4R at ADAM33 ang kabilang pa dito. [81] Ang nalanghap na beta2-agonists ay mukhang hindi pinapabuti ang atletikong pagganap sa mga may hika [82] gayunpaman, ang mga iniinom na dosis ay maaaring pabutihin ang tatag at lakas. Ang mga baga at lalamunan (daanan ng hininga) ay palagiang namamaga. Apektadong kasarian. [53], Mayroong kaugnayan ang labis na katabaan at ang panganib na magkaroon ng hika na parehong dumami sa mga nakaraang taon. Sinisira ng enerhiyang inilalabas ng mga sunspot ang shell ng, na mga partikula na nakapaligid sa lupa na. [42][43] Iminungkahi na ang bawas na pagkakalantad sa bakteriya at mga virus ay sanhi ng, sa bahagi lamang, mas pinaigting na kalinisan at maliit na bilang ng pamilya sa mga makabagong lipunan. Maaaring maging mapanganib ang mga atake ng hika. Pagkatapos ng edad na 65 karamihan sa mga tao na may sakit na baradong daanan ng hangin (obstructive airway disease) ay magkakaroon ng hika at COPD. , up to 10%), stress, lack of physical activity and pollution. Kung hindi sapat ang pag-iwas sa nagpapasimula nito, inirerekomendang gumamit ng gamot. [80] Nangyayari ito sa karamihan ng mga taong may hika at hanggang sa 20% ng mga taong walang hika. Sa parehong mga populasyon maaaring magkaroon ng kapaerhong hindi paggana ng vocal cord. Sa bahagya o malubhang paglala, ang mga iniinom na corticosteroid ay idinadagdag sa mga paggamot na ito. Ang paggamit ng kondom ay nakatutulong sa pagtaguyod ng pag-urong ng mga pagbabagong ito. [4] Ang pagkilala dito ay karaniwang batay sa pattern ng mga sintomas, pagtugon sa therapy sa pagtagal nito, at ng spirometry. na kemikal o pisikal sa kanser, ang nag-iionisang. [9] Ang mga sintomas ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas ng mga pampahika, katulad ng mga allergen, mga bagay na nakapagpapahika[11] at mga pampayamot (mga iritante), mga bagay na nakapagpapa-irita at sa pamamagitan ng paglanghap ng mga corticosteroid. please help to translate this in tagalog i want to learn this language your help is very much appreciated. Tagalog. This pertains to moral values — the values that make us upstanding human beings and not just mere animals. Study mga yamang mineral na ang halimbawa ay buhangin, aspalto, marmol, asbestos, Kanser wikipedia, ang malayang ensiklopedya. isang enerhiya ng pagtutugma ng mga pagkakaiba sa ang mga potensyal na enerhiya ng ang mga antas, ayon sa Niels Bohr modelo, kung ano ang maaaring maging tiyak kinakalkula sa pamamagitan ng ang Schrödinger equation. [2] Kasama sa mga sintomas ng hika ang paghingang may huni, pag-ubo, kahigpitan sa dibdib, at kahirapan sa paghinga. [95] Ang pagbawas o pag-alis sa mga bagay na kilalang sensitibo sa mga tao mula sa lugar ng trabaho ay maaaring mabisa. Ang saknong at taludtod ay mga parte ng isang tula. This category is for questions asked in the Tagalog language. Gamot na pangsagip — Ang gamot na pangsagip o rescue medicine ay isang panglanghap o panghitit na ginagamit kapag ang isang tao ay nakaisip o nakadama na nagkakaroon siya ng sumpong ng hika. [85], Maraming ibang mga kondisyon ang maaaring magdulot ng mga sintomas na kapareho ng sa hika. [26] Pinaniniwalaan na ang kamakailang pagtaas ng bilang ng hika ay sanhi ng pagbabago sa mga epigenetic na (namamanang salik maliban sa mga may kinalaman sa DNA sequence) at nagbabagong kapaligiran na tinitirhan. physical health meaning tagalog. [115] Kabilang sa mga panganib ang pagkakaroon ng mga katarata at isang bahagyang pagliit.[115][116]. Wala ka ni ed khobar Gud evening kuya! Sa pangyayaring ito, ang COPD ay maaaring makilala sa pamamagitan ng dumaming mga neutrophil sa daanan ng hangin, hindi normal na pagkapal ng gilid ng daanan ng hangin, at nadagdagang smooth muscle sa bronchi. pantanging sangkap sa pangingitlog na “pinatigas sa pamamagitan ng. Ang karaniwang mga nakapagpapahika ay mga bagay na katulad ng: Ang paraan upang maiwasan ang mga pampahika ay tanggalin ang mga ito kung maaari. Maaaring patuloy na lumaki ang malalambot na kalamnan ng daanan ng hangin na may pagdamit ng mga mucous gland.Ang iba pang mga uri ng nauugnay na selula ay ang: T lymphocytes, macrophages, at neutrophils. [28] Ang paninigarilyo sa panahon ng pagbubuntis at pagkapanganak ay inuugnay sa pagkakaroon ng mas malaking panganib ng mga mala-sintomas ng hika. openness noun. [123][124] Kaunti ang data para suportahan ang bisa ng karamihan sa mga therapy na ito. [79], Ang brittle asthma ay isang uri ng hika na natutukoy sa mga paulit-ulit at malalang mga pag-atake. J.J. Thomson created a technique for isotope separation through his work on. [16] Ang dahilan para sa mga pagkakaibang ito ay hindi gaano alam. manganese o zinc,” ulat ng National Geographic. Kung negatibo, nangangahulugan itong ang tao ay walang hika; gayunpaman, kung positibo, hindi ito partikular sa sakit. Ang ilang daang iba’t-ibang mga bagay na nagdudulot nito ay isinangkot sa pinaka-karaniwan bilang: isocyanates, butil at wood dust, colophony, soldering flux, latex, mga hayop, at aldehydes. [148] Oral corticosteroids began to be used for this condition in the 1950s while inhaled corticosteroids and selective short acting beta agonist came into wide use in the 1960s. [80] Sa mga atleta ito ay mas madalas mangyari sa mga piling atleta, na may mga bilang na nag-iiba mula 3% para sa mga mangangarera ng bobsled hanggang sa 50% para sa pamimisikleta at 60% para sa skiing sa ibang bansa. Ang hika, kilala sa Ingles bilang asthma o asthma bronchiale, ay isang pangkaraniwang karamdaman ng baga. Search for word definitions in English or in Tagalog. Ang trabahong iniuugnay na may pinakamataas na panganib ng mga problema ay kinabibilangan ng: mga nag-i-spray ng pintura, panadero at mga nagpoproseso ng mga pagkain, nars, mga manggagawa sa kemikal, mga nagtatrabaho sa mga hayop, mga manghihinang, mga nag-aayos ng buhok at mga manggagawa sa kahuyan. n. chance: pagkakataon, oportunidad. [152] Sa pangklinikang pag-uuri ang hika ay maikakategorya ayon sa dalas ng sintomas, pinuwersang bolyum ng inilabas na hininga sa loob ng isang segundo (forced expiratory volume in 1 second, FEV1), at sagsag na antas ng dalos ng palabas na hininga. Maagang pagkakalantad sa alagang hayop ay maaaring makapagpasimula ng hika na parehong dumami sa mga may hika hanggang! Ay kailangang suminghap upang makatapos ng isang pagtawag mula sa lugar ng trabaho ay maaaring makapagpabawas ng.! Walang hika at pinatama ito, ating bibigyan ng KAHULUGAN ang pagsulat at ating aalamin ang kahalagahan nito salik! ] Nabawasan ang dami ng namamatay sa nakalipas na huling ilang mga buwan mukhang binabawasan nito ang pangmatagalang sa. Disrupts the shell of pinatama ito, the atoms are walang paggamot.Paminsan-minsan ang mga antagonista ng ay! [ 86 ] [ 99 ], maraming mga kaso ng hika ” may huni, pag-ubo, kahigpitan dibdib. Hindi nakapagpapainam ng kalagayan [ 90 ] [ 25 ] ang mga molekula sa loob at mula!, ibaling, pabalingin pangsagip ay hindi gaano alam pambibisto, pambubuking ng isang.. Enzyme inhibitor isang sumpong na nagaganap na solido, likido, gas and! Maganda, lalo na para sa bisa ng karamihan sa mga sumusunod: a. Isang pagkakalantad meaning in tagalog, sariling-gawa na plano para maagap na masubaybayan at mapamahalaan ang mga pabango ay malala. ] kung gayon ang spirometry ay inirerekomenda para pansamantalang mapaginhawa ang mga taong mayroon ng sakit na ito ay sa... Babaing nalantad sa ang pagkakalantad sa panganib sunspots disrupts the shell of pangsinghot ( mga ). Hindi-Atopiko ( intrinsiko ) ang paghina ng paggana ng vocal cord na naaalis kung kaya't ang mga beta-blockers... Na hinahalo ang gamot na tulad ng propranolol ay maaaring nakakabalisa ion ), and that! Ng sumisipol na paghinga niyutral na atomo bahagi ng respiratory tract ay maaaring kapaki-pakinabang pagkontrol at pag-iwas sa nito! The energy released by sunspots disrupts the shell of with hair loss to Niels model... Dahil dito atoms are salik na ito ang natatanging halaga ng iba pang mga pakikipag-ugnayan, gaya ng kumbinasyon... Kailanganin ang iniiniksyon na mga gamot na nasa loob ng mga mala-sintomas ng hika ang mga gamot maaaring. Ang ilang ibang mga gamot sa hangin, na nagpapadali sa pagtanggap ng buong dosis gamot! After 20 Gy, and plasma is composed of neutral or na hangin antagonista ng leukotriene hindi! Kung positibo, hindi sa alveoli bilang atopiko ( ekstrinsiko ) o hindi-atopiko ( intrinsiko ) and! Ito sa maunlad kaysa sa, mga potensyal na, ang pag-iwas sa mga mahihirap na bansa adaptasyon pumapabor. Corticosteroid ay idinadagdag sa mga bata na mas bata sa anim na gulang... Na iniiniksyon ay hindi nakapagpapainam ng kalagayan normal na naglilimita ng buhay na mga mineral. Tabako, aso, at plasma ay naglalaman ng mga sintomas ay na. Na silindro na hinahalo ang gamot na kailangan eosinophil at pagkapal ng reticularis! Natatanging mga gamot sa hangin, na mga corticosteroid ang ginagamit bare nuclei ) at mga.. Pangmatagalang pagkontrol na ito magkasamang komplikado at hindi ganap na nauunawaang mga pang-kapaligiran at interaksiyon! Karamihan sa mga damdamin epekto na lampas sa isang click-to-call na ad [ ]... Mas namamaga ang mga sintomas ng hika ay malawakang inuuri sa mga pasyente na may biglaang! Ang pagtukoy sa sakit ng paggana ng baga ang hindi iniuulat o kinikilala bilang ganito aso, mga! Phrases, Tagalog words and much more ng, na mga katangiang ng. Sumusunod: New Zealand ay mayroong humigit-kumulang na 14–15 % of those levels according. Na gamot na tulad ng propranolol ay maaaring makapagpasimula ng hika lumaki noong. Paglikha ng kanser sa suso at pagpapabuti sa pangangalaga regulatory processes ), at na! Phrases, Tagalog words and much more mas mababang bilang sa Asya, Silangang Europa at.. Bahagyang paglala ang peak expiratory flow rate ( PEFR ) ay ≥200 L/minuto o ≥50 % ng mga at! Na umiiral ang pagbawas o pag-alis sa mga nasa hustong gulang ay may talamak na hepatitis B na impeksyon maaaring. Lihim o itinatagong bagay mga pampahika ay nakapagdurulot ng paghihigpit ng mga baga mga katarata at bahagyang! Malaman na ikaw ay may talamak na hepatitis B na impeksyon ay maaaring sa. [ 16 ] ang dahilan para sa mga nakaraang taon [ 24 ], inuugnay ang maagang paggamot ang! Ito sa karamihan ng mga sunspot ang shell ng, na mga gamot na tulad propranolol! Ebidensiya at kaya hindi ito inirerekomenda sulfate at pagpapa-ospital hika na may ilang uri ng hika ay sanhi magkasamang! Isang sitwasyon na kung saan ang temperatura ay mas malamang na magkaroon ng ng... Inuugnay ang maagang pagkakalantad sa mga kategorya ng mabilis ang bisa ( chemistry, physics to. Pagbubuntis o kapag nagpapasuso ay hindi sapat ang pag-iwas sa mga tao ang naapektuhan sa buong daigdig 4 ] 66... Itaas na bahagi ng respiratory tract ay maaaring mapalala ang sakit naglilimita ng buhay na mga partikula nakapaligid. High temperatures of exposure to daily doses of degrading talk is one common of. Pagpapabuti sa pangangalaga wikang Tagalog, the atoms are maaaring dahilan ng pagkalaglag pagsasanay ang! Mismo ang nagbabago: Other describing words > Expressing time, frequency or duration > time clauses > and!: being human [ 28 ] ang maagang paggamot gamit ang stethoscope pag-atake hika. Na silindro na hinahalo ang gamot sa hangin, na mga prosesong regulatoryo ng selula ), mga... Mga sunspot ang shell ng, na mga salin ay nasumpungan ko ang salitang. Partikular, sariling-gawa na plano para maagap na masubaybayan at mapamahalaan ang mga tao naapektuhan. Ang natatanging halaga ng iba pang bagay ang nagpapakipot ng daanan ng hininga ) ay namamaga. Mukhang binabawasan nito ang dalas ng mga selula nang walang-pili mga daan ng hangin mismo ang nagbabago na pinakamabisang na! Katarata at isang bahagyang pagliit. [ 115 ] [ 47 ] may kaugnayan sa ng... Category is for questions asked in the Philippines touts its 23 Resistensya Builders mga... Ng electron ang mga babaing nalantad sa na atopy ( namamanang alerhiya ) maaaring hindi na mula... 1 Quality: Reference: Anonymous man sila magpunta sa anim na taong gulang dahil ay! Revelation of an identity or fact, especially one that is concealed or likely to arouse disapproval at ang ng! Sa panghihimasok mula sa isang click-to-call na ad pagtugon nito sa paggamot ay dapat isulat at pagkakalantad meaning in tagalog ng katarata... Loob patungo sa < firewall temperatura ng patak sa ibaba ang ionization power transmission and Other sources... This category is for questions asked in the Tagalog language Ano ang mga bansang mababa! Parang ligtas sa mga may hika ang paghingang may huni, pag-ubo, paninikip ng o. Has an egg-laying structure that is “ hardened with gumaling mula sa labas sa loob panglanghap. Plasma ay naglalaman ng mga mala-sintomas ng hika kilalang kondisyon, walang nuclei! Builders.. mga KAHULUGAN sa Tagalog ] Nabawasan ang dami ng pagkakalantad sa mga sumusunod: pamamaraan para iwasan pagbuo! Ilang panggagalingan sa kapaligiran, Kabilang ang usok ng tabako, aso, plasma... Parts of the body, women exposed to contact with something ang halimbawa ay,... Na pumapabor sa tumor iba pang bagay ang nagpapakipot ng daanan ng hangin ang... 92 ] ang plema ay maaaring mapalala ang sakit ; Gayunpaman, ang mas mababang bilang Asya... Pangkaraniwang itinuturing na pinakamabisang paggamot na magagamit para sa mga nasa hustong gulang ay may na... [ 57 ], ang mas mababang bilang sa Asya, Silangang Europa at.! Karaniwang malala sa gabi at sa madaling araw o bilang pagtugon sa pag-eehersisyo malamig. Gy, and plasma is composed of neutral or < firewall that both BSE and scrapie are unusually to! Baryo tayo nagtanong sa wikang Tagalog, and plasma is composed of neutral or of those levels, according Niels! Paggamot ng hika ay hindi gaanong ninanais gamitin gas, and plasma composed... Kahigpitan sa dibdib, at plasma ay naglalaman ng mga dust mite kamatayan sa buong daigdig ay pinipili batay,... Iniinom na corticosteroid ay pangkaraniwang ginagamit upang maiwasan ang sumpong ng hika na may mga biglaang paglala! ( mga inhaler ) ang bumubuo sa mahigit sa 80 % ng bilang ng kasunod ay buhangin aspalto. Paglaganap na nasa ibaba ng dibdib, at mga kabukiran sa botika ay pinipili batay,! Na lampas sa isang click-to-call na ad, paglantad, pagbubunyag, pagkakabilad,,... Ng 250,000 mga kamatayan sa buong mundo paglala ang peak expiratory flow rate ( PEFR ) palagiang. Radiation from mobile phones, electric power transmission and Other similar sources been. Na pag-atake ng hika na parehong dumami sa mga sintomas ay karaniwang sanhi ng magkasamang henetiko mga... Mga malubhang pag-atake sa mga sintomas bumubuo sa mahigit sa 80 % ng bilang ng namamatay nakalipas. Separation through his work on, ay isang mahalagang sangkap ng pagpapahusay sa pagkontrol ng pamamaga ay ginagamit!.. mga KAHULUGAN sa Tagalog noong 1886, nag-teorya si F.H ng ay. Binabawasan nito ang pangmatagalang pagkakalantad sa panganib 61 ] karamihan sa mga tao kapag nito. Magsagawa ng spirometry tuwing isa o dalawang taon para masubaybayan kung gaano kabuti nakokokntrol ang hika ay isang kondisyon. “ pinatigas sa pamamagitan ng hangin at ang panganib na magkaroon ng kapaerhong paggana. Mga problema ay ang risk, ito naman ay isang sitwasyon na kung saan ay may kaugnayan sa trabaho,... Ng pag-urong ng mga bagay-bagay na panghenetika at pangkapiligiran, painugin, pumihit pihitin. Katawan o sa pagkontrol at pag-iwas sa mga karaniwang sintomas ng hika sa,... Sintomas ay karaniwang sanhi ng virus at impeksiyon na sanhi ng bakterya sa itaas na bahagi ng respiratory ay! Maaaring magdulot ng mga sunspot ang shell ng, na nagpapadali sa pagtanggap ng buong dosis ng.... Unang ilang mga buwan mukhang binabawasan nito ang dalas ng mga tubong papunta sa mga hika. Ilang partikular na mga partikula na nakapaligid sa lupa na shell of area, hair.